Privacyverklaring en algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle samenwerkingen en de daaruit voortvloeiende foto’s zijn de Algemene Voorwaarden van Samantha Smit fotografie van toepassing.

AUTEURSRECHT & PUBLICATIE
Het auteursrecht van de door Samantha Smit Fotografie gemaakte foto’s berust bij Samantha Smit Fotografie. Samantha Smit Fotografie heeft het recht om de foto’s te publiceren en op te nemen op haar website, portfolio, social media, fotowedstrijden of als reclame voor haar werk. Indien je liever niet hebt dat de foto’s worden gepubliceerd kun je dit middels de toegestuurde vragenlijst kenbaar maken. Als klant heb je het recht de foto’s te gebruiken voor eigen gebruik (afdrukken, social media, etc.). Wel zou ik het fijn vinden als je bij gebruik op social media duidelijk Samantha Smit Fotografie (@samanthasmitfotografie) vernoemt. De foto’s mogen niet worden bewerkt of bijgesneden zonder toestemming van de fotograaf. Samantha Smit Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (ongeoorloofd) gebruik maken van foto’s door derden.

SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT
Ieder gebruik van foto’s van Samantha Smit Fotografie dat niet is overeengekomen, zal worden beschouwd als schending van het auteursrecht van Samantha Smit Fotografie. Bij schending van het auteursrecht heeft Samantha Smit Fotografie het recht een vergoeding te vragen ter hoogte van het tarief van het soort shoot waaruit de foto is voortgekomen.

 

TARIEVEN EN REISKOSTEN
Tarieven vermeld op de website zijn reiskosten binnen een straal van 10 km vanaf 2311RV te Leiden. Buiten deze straal bedragen reiskosten €0,23 per gereden kilometer vanaf 2311RV, tenzij anders afgesproken. Samantha Smit Fotografie rekent geen BTW omdat zij valt onder de Kleine Ondernemings Regeling, waarbij geen belasting hoeft worden afgedragen.

BEVESTIGING EN BETALING
De fotoshoot is bevestigd wanneer de aanbetaling (25%), zoals aangegeven in de factuur, is ontvangen door Samantha Smit Fotografie. De factuur wordt bijgevoegd in de informatie-mail en er geldt een uiterste betalingstermijn van 14 dagen. Nadat de shoot heeft plaatsgevonden, zal er binnen een week een preview van de foto's volgen. Met deze preview zal ook de factuur met het resterende bedrag (75%) en de uiterste betaaltermijn worden verstuurd. De foto's in de preview zijn niet te downloaden en zullen, net als de rest van de foto's, pas worden vrijgegeven na betaling van de factuur. 

WIJZIGINGEN

Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever/wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever/wederpartij. De gemaakte beelden zullen dan ook pas na betaling van de extra kosten worden geleverd. De extra kosten worden in een nieuwe factuur verzonden. Samantha Smit Fotografie baseert de extra kosten op haar reguliere tarieven.

ANNULERING
Bij annulering van de fotoshoot worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Wel zal Samantha Smit Fotografie de aanbetaling van 25% niet terugstorten op uw rekening. Dit ter vergoeding van de schade die Samantha Smit Fotografie heeft opgelopen.

 

VERPLAATSEN BIJ SLECHT WEER OF ANDERE OMSTANDIGHEDEN
Fotoshoots op een buitenlocatie
Bij fotoshoots op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist de fotograaf of de fotoshoot kan doorgaan aan de hand van de weersvoorspellingen.

 

Lifestyle fotografie bij de klant thuis
Omdat Samantha Smit Fotografie afhankelijk is van natuurlijk licht, is het belangrijk dat het geen zeer bewolkte dag is wanneer de fotoshoot plaatsvindt. Zeker wanneer je huis/slaapkamer niet beschikt over grote ramen en witte/lichte wanden is mijn behoefte aan genoeg goed daglicht groot. Zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoshoot. In overleg kiezen we dan een nieuwe datum op korte termijn.

 

Ziekte en andere onvoorziene omstandigheden
Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, mag de fotoshoot kosteloos worden verplaatst. Wel is hier een geldige reden voor nodig, deze dient vermeld te worden bij het verplaatsen van de shoot. Dit om te voorkomen dat de fotoshoot zonde reden verplaatst zal worden. Wordt er geen geldige reden gegeven, heeft Samantha Smit Fotografie het recht om 25% van het totaalbedrag (de aanbetaling) in rekening te brengen. Dit ter vergoeding van de schade die Samantha Smit Fotografie heeft opgelopen.
Ook Samantha Smit Fotografie heeft het recht om de fotoshoot te verplaatsen bij ziekte of onvoorziene omstandigheden. De klant zal dit minstens 2 uur van tevoren vernemen.

 

LEVERING
Na de fotoshoot selecteert en bewerkt de fotograaf de foto’s naar eigen inzicht en stijl. Je ontvangt binnen 1 week een preview en de rest van de foto’s wordt binnen 2 weken, na betaling van de factuur, digitaal geleverd. De foto’s zijn te vinden in een beschermde online galerij en worden tevens via WeTransfer gestuurd als JPG, zonder watermerk en op origineel formaat. Deze foto’s zijn vrij te gebruiken in de privesfeer of op je eigen social media accounts. De foto's mogen niet worden bijgesneden of bewerkt. Onbewerkte bestanden worden niet geleverd. Plaats je ze op social media? Dan zou ik het heel fijn vinden wanneer je mij erbij vermeldt of tagt (@samanthasmitfotografie). De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de na de shoot geleverde foto’s. Samantha Smit Fotografie probeert de opgeleverde foto’s te bewaren voor een periode van 2 jaar na de opleveringsdatum. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.

 

KLACHTEN
Klachten wat betreft de geleverde producten van Samantha Smit Fotografie dienen binnen 10 dagen kenbaar gemaakt te worden. De klacht dient per mail ingediend te worden. Samantha Smit Fotografie is niet verplicht de dienst opnieuw te leveren, wanneer zij achter haar geleverde producten staat. Het product dient in één lijn te staan met de omschrijving die Samantha Smit Fotografie geeft op de website www.samanthasmitfotografie.nl

 

AANSPRAKELIJKHEID
Samantha Smit Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade tijdens de fotoshoot.

Samantha Smit Fotografie behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor vragen mail je naar samantha.smit@live.nl

 

PRIVACYVERKLARING

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Samantha Smit Fotografie van jou verzamelt en waarom. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan even weten.

Samantha Smit Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Samantha Smit
www.samanthasmitfotografie.nl
Zonneveldstraat 10A
2311RV Leiden
+31611506710
KVK: 73993131

 

Persoonsgegevens
Samantha Smit Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten (fotografie) en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Samantha Smit Fotografie verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Foto’s gemaakt tijdens gebruik van de diensten

 

Bij het invullen van het contactformulier op de website wordt gevraagd naar jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jouw bericht beantwoorden en weet ik tot wie ik mijn email moet richten.

 

Bij een boeking van een shoot wordt gevraagd wat jouw wensen zijn omtrent de fotosessie, dit wordt gevraagd door middel van een vragenlijst. Zo leg ik jouw wensen voor de fotosessie vast. In de vragenlijst wordt ook gevraagd om jouw adresgegevens en telefoonnummer. De adresgegevens worden gebruikt zodat ik bij thuis sessies weet waar de shoot plaatsvindt en tevens om eventuele producten als albums te kunnen afleveren. Ook zijn de naam- en adresgegevens van belang voor een volledige en geldige factuur.

 

Het telefoonnummer dient als optie ter communicatiemiddel voorafgaand aan de fotosessie, mochten we elkaar niet kunnen bereiken per mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van Samantha Smit Fotografie en/of dienst (fotografie) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Samantha Smit Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Er wordt ouders dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Samantha Smit Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via samantha.smit@live.nl, dan wordt de informatie verwijderd.

 

De foto’s die ik in opdracht maak voor jou zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze vorm van persoonsgegevens kan Samantha Smit Fotografie geen eindproduct (foto’s) leveren en is een overeenkomst niet mogelijk. Samantha Smit Fotografie zal expliciet toestemming vragen voor het verzamelen en delen van deze bijzondere persoonsgegevens.

 

Wil je de betreffende gegevens niet delen met Samantha Smit Fotografie? Dan kan de samenwerking helaas niet doorgaan. De gegevens zijn noodzakelijk

om de diensten uit te voeren en producten af te kunnen leveren

 

Verwerking persoonsgegevens
De gegevens komen na het invullen van het contactformulier direct in de mailbox van Samantha Smit Fotografie. Ook komen ze in de inbox van de website van de fotograaf (www.samanthasmitfotografie.nl). Deze is alleen toegankelijk voor Samantha Smit. De gegevens vormen samen een klantenbestand en tevens dragen ze bij aan de administratie. De gegevens worden minstens een jaar na de fotosessie in de mailbox van Samantha Smit Fotografie opgeslagen. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Samantha Smit Fotografie. Bij het schrijven van een blogbericht op de website over een fotosessie gebruik ik enkel de voornamen en alleen als daar toestemming voor is verleend.

 

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

 

Samantha Smit Fotografie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de Belastingdienst is iedere ​ondernemer wettelijk verplicht de basisgegevens voor zijn administratie 7 jaar te bewaren.

Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt, worden met toestemming voor onbepaalde tijd op de website van Samantha Smit Fotografie geplaatst. Daarnaast worden de foto’s in ieder geval 2 jaar bewaard op mijn harde schijf. Ik bewaar de foto’s zodat klanten ook gebruik kunt maken van een back-up, mochten zij foto’s onbedoeld verliezen.

 

Samantha Smit Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens samengevat voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Voor administratie en klantbestand

 • Foto’s worden na toestemming gebruikt voor in het portfolio op de website van Samantha Smit Fotografie en/of op social media (Facebook en/of Instagram).

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Samantha Smit Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Samantha Smit) tussen zit.

Samantha Smit Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Wix (www.wix.com) voor gebruik van de website van Samantha Smit Fotografie

 • Strato voor de domeinnaam ‘www.samanthasmitfotografie.nl’

 • Outlook voor het mailcontact over de diensten van Samantha Smit Fotografie

 • Adobe Lightroom voor het verwerken van de foto’s gemaakt door Samantha Smit Fotografie

 • Microsoft Office Word & Excel voor het bijhouden van administratie

 • Gekko voor het bijhouden van de uren

 • Foto’s en contactgegevens worden opgeslagen op een harde schijf die alleen toegankelijk is voor Samantha Smit Fotografie

 • Pixieset (www.pixieset.com) voor het ontwerpen en leveren van de online galerij

 

Delen van persoonsgegevens
Samantha Smit Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken
Samantha Smit Fotografie gebruikt zelf geen cookies of vergelijkbare technieken.

Samantha Smit Fotografie maakt wel gebruik van wix.com, Facebook.com en instagram.com, waar wellicht wel cookies of vergelijkbare technieken worden gebruikt tijdens het bezoek van deze website.

 

Welke rechten heb ik?; Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samantha Smit Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Samantha Smit Fotografie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar samantha.smit@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

 

Samantha Smit Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Samantha Smit Fotografie persoonsgegevens beveiligt
Samantha Smit Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via samantha.smit@live.nl

MENU

CONTACT

Home

Over mij

Portfolio

Tarieven

Contact 

Blog

Samantha Smit

Samanthasmitfotografie@hotmail.com

06-11 50 67 10

KVK: 73993131

 • Instagram - White Circle
 • Facebook - White Circle

© 2020 | Alle rechten voorbehouden | Samantha Smit Fotografie | Ontwerp & realisatie door Spring Studio | Privacy & algemene voorwaarden